دبیرستان هیات امنایی هوشمند شهید ثانی بابل - متوسطه اول

اطلاعات تماس با مدرسه

اطلاعات تماس با مدرسه

دبیرستان هیأت امنایی شهید ثانی بابل(متوسطه اول) 

آدرس: بابل، میدان حمزه‌کلا- دبیرستان شهید ثانی


مدیر دبیرستان: 
آقای حسین کیاییمعاونین آقایان: 
   عسکری صادقی کبریا
   حسن حسین‌زاده
   اسماعیل عسکری دون
   عزت‌اله گرجی‌زاده
    سیدمحمدعلی طاهری